Nevhodné komentáře při salse nebo bachatě: „teď uvolni ruce“ apod. Vám znalý tanečník neřekne.

Rádi byste měli jistotu, že tance salsa a bachata zvládnete tak, že je budete znát a proto tančit s lehkostí, že budete tančit, ne cvičit? Dámy, rády byste zaujaly svým přirozeným pohybem ne prvoplánovými „ozdobami“? Pánové, rádi byste vedli dámy suverénně bez nevhodných komentářů „teď uvolni ruce“ apod.? Začínáme v týdnu od 11.10.2021 kurzy všech úrovní. Registrace: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/ * Would you like to be sure that you can master salsa and bachata dances by knowing and therefore dancing with ease, that you will dance, not practice? Ladies, would you like to impress by your natural movement, not by the first-rate „ornaments“? Gentlemen, would you like to lead the ladies sovereignly without inappropriate comments „free your hands now“, etc.? We start the week from 11.10.2021 courses of all levels. Registration https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.