Zásadní je, umět základy. Přidejte se k nám do kurzů zahájených v týdnu od 13.9.2021

Zásadní je, umět základy, pak si můžete dobře zatančit. Ještě se můžete přidat na kurzy pro úplné začátečníky i nejvíce pokročilé Na Praze 1 a Praze 5, zahájené v týdnu od 13.9.2021 . Učíme Vás tančit v Praze od r. 1994. Registrace: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/probihajici/. * TThe key is to know the basics, then you can dance well. You can also join the courses for complete beginners and the most advanced in Prague 1 and Prague 5, started in the week from 13.9.2021. We have been teaching you to dance in Prague since 1994. Registration: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/probihajici/.