Aktuality

Nevhodné komentáře při salse nebo bachatě: „teď uvolni ruce“ apod. Vám znalý tanečník neřekne.

Ruben Dance salsa, bachata, karibské tance

Rádi byste měli jistotu, že tance salsa a bachata zvládnete tak, že je budete znát a proto tančit s lehkostí, že budete tančit, ne cvičit? Dámy, rády byste zaujaly svým přirozeným pohybem ne prvoplánovými „ozdobami“? Pánové, rádi byste vedli dámy suverénně bez nevhodných komentářů „teď uvolni ruce“ apod.? Začínáme v týdnu od 11.10.2021 kurzy všech úrovní. Registrace: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/ * Would you like to be sure that you can master salsa and bachata dances by knowing and therefore dancing with ease, that you will dance, not practice? Ladies, would you like to impress by your natural movement, not by the first-rate „ornaments“? Gentlemen, would you like to lead the ladies sovereignly without inappropriate comments „free your hands now“, etc.? We start the week from 11.10.2021 courses of all levels. Registration https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.

Zásadní je, umět základy. Přidejte se k nám do kurzů zahájených v týdnu od 13.9.2021

ruben peguero_ruben-dance_salsa_bachata_karibské tance

Zásadní je, umět základy, pak si můžete dobře zatančit. Ještě se můžete přidat na kurzy pro úplné začátečníky i nejvíce pokročilé Na Praze 1 a Praze 5, zahájené v týdnu od 13.9.2021 . Učíme Vás tančit v Praze od r. 1994. Registrace: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/probihajici/. * TThe key is to know the basics, then you can dance well. You can also join the courses for complete beginners and the most advanced in Prague 1 and Prague 5, started in the week from 13.9.2021. We have been teaching you to dance in Prague since 1994. Registration: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/probihajici/.

Kurz Karibské tance pro rodiče s dětmi od 16.9.

karibské tance pro rodiče a děti

Rodiče se shodují: „Váš kurz je pro nás skvělý. My rodiče se učíme pravé karibské tance od lektora přímo z Karibiku, bavíme se, děti se k nám přidají nebo si hrají a ještě jsou v dětském kolektivu.“ Registrace: https://www.ruben-dance.cz/kategori…/kurzy-cs/rodice-baby/ * Parents agree: „Your course is great for us. We parents learn real Caribbean dances from a teacher straight from the Caribbean, we have fun, children join us or play and are still in the children’s group.“ Registration: https://www.ruben-dance.cz/kategori…/kurzy-cs/rodice-baby/.

SLEVA na kurzy salsy, bachaty a karibských tanců do 5.9.

ruben dance_kurzy salsy, bachaty, karibských tanců v praze

Sleva na kurzy salsy, bachaty a karibských tanců u RUBEN-DANCE s registrací do 5.9.20201. Zásadní je, umět základy. Kurzy pro úplné začátečníky i nejvíce pokročilé Na Praze 1 a Praze 5. Učíme Vás tančit v Praze od r. 1994. Registrace: https://bit.ly/2Yfs6iu * Discount on salsa, bachata and caribbean dance courses at RUBEN-DANCE with registration until 5.9.20201. The key is to know the basics. Courses for complete beginners and the most advanced In Prague 1 and Prague 5. We have been teaching you to dance in Prague since 1994. Registration: https://bit.ly/2Yfs6iu.

Salsa a Bachata pro začátečníky na Praze 1 od září …

ruben-dance salsa, bachata, karibské tance kurzy v Praze

Kurzy Salsy a Bachaty pro začátečníky, pro dámy i pány, pro jednotlivce i pro páry. Pro SLEVU 250 Kč zadejte kód: WEKPKF33 při registraci do 31.8.2021. Rozvrh zde: https://bit.ly/2XYKvA9. RUBEN – DANCE … v ČR od r. 1994. * Would you like to learn to dance? We will teach you to move naturally and look good in dance. And you will find new friends! Salsa and Bachata courses for beginners, for ladies and gentlemen, for individuals and couples. Enter the code: WEKPKF33 for DISCOUNT 250 CZK when registering until 31.8.2021. Schedule here: https://bit.ly/2XYKvA9. RUBEN – DANCE … in the Czech Republic since 1994.

Tanec v létě s RUBEN-DANCE. Tančete jako v Karibiku …

tanec v létě s ruben-dance

… odkud námi nabízené tance pochází. Salsa a bachata pro začátečníky a karibské tance pro rodiče v týdnu od 16.8.2021. Registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/ * Summer dance with RUBEN-DANCE. Dance like in the Caribbean, where the dances we offer come from. Salsa and bachata for beginners and Caribbean dances for parents in the week from 16.8.2021. Register here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.

Volná místa na kurzech zahájených od 12.7. – můžete k nám ještě přistoupit.

Vacancies on courses started from 12.7. - You can still join us. * Volná místa na kurzech zahájených od 12.7. - můžete k nám ještě přistoupit:
 Po - BACHATA 1 od 18 do 19:15 hod.- volná místa pro dvě dámy a pro páry: https://bit.ly/3xNQ8hx
   Po - SASLA 1 od 18:do 19:15 hod. - volné místo pro pána a pro 2 páry: https://bit.ly/2ThndU8
   Po - KARIBSKÉ TANCE pro jednotlivce od 19:15 do 20:30 hod. - volná místa pro 2 osoby https://bit.ly/3ikpHK1
   Üt - SALSA 2 od 18 do 19:15 hod. - volná místa pro dámu a dva páry: https://bit.ly/3ksmIBI
   Út - SALSA 6 od 19:15 do 20:30 hod. - volné místo pro dámu a pro dva páry: https://bit.ly/2UaIU8W 
   St - SALSA 3 od 18 do 19:15 hod.- volné místo pro dámu a pro dva páry: https://bit.ly/3xOZIRi
   St - BACHATA 3 od 19:15 do 30:30 hod. - volné místo pro dámu a tři páry: https://bit.ly/36FUxak
   SOUKROMÉ LEKCE aktuálně nabízíme ve čtvrtek od 18:00 hodin: https://bit.ly/3wLgjnA

			

Praha 1, 3, 5, 6 a 7 – zde jsme pro Vás s kurzy salsy a bachaty nejen pro začátečníky. Začínáme v týdnu od 12.7., registrace zde …

salsa, bachata a karibské tance pro dospělé i rodiče s ruben dance

I’ve been dancing for a long time and I’m still looking for something more in salsa and bachata. You showed me what. I start from the beginning and enjoy it. ”Prague 1, 3, 5, 6 and 7 – here we are for you with salsa and bachata courses not only for beginners. We start from July 12, registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/