dance in prague

Pánové 🏋️‍♂️, máte volný večer? My máme taneční kurzy salsy a bachaty a hodně tance chtivých 🔥 dam💃. Kurzy pro úplné začátečníky na Praze 6 od 10.10. a na Praze 1 od 11.10..

salsa cubana bachata dominicana in prague

Kurzy pro dámy i pány jednotlivce, pro páry, pod vedením vyhledávaného tanečníka a lektora Rubena přímo z Dominikánské republiky. Na Praze 6 – Dejvice od pondělí 10.10., více o kurzech a registrace . Na Praze 1 – Nové Město od úterý 11.10., více o kurzech a registrace. Sály v blízkosti MHD. Těšíme se na Vás! 🙂 * Gentlemen, do you have a free evening? We have salsa and bachata dance classes and lots dances of the lustful ladies. Courses for complete beginners in Prague 6 from 10.10. and in Prague 1 from 11.10.. Courses for ladies and gentlemen, individuals, for couples, under the leadership of sought-after dancer and lecturer Ruben directly from the Dominican Republic. In Prague 6 – Dejvice from Monday 10.10., more about courses and registration. In Prague 1 – Nové Město from Tuesday 11 October, more about courses and registration. Dance halls near public transport. We look forward to you! 🙂

Radost 😍- tanec 💃🏾🕺🏾, noví přátelé 🥰 a euforická hudba 🎵😀. SALSA 🔥 a BACHATA 🔥 od října. Při včasné registraci SLEVA 🧨

salsa cubana bachata dominicana in prague

Radost – tanec, noví přátelé a euforická hudba. SALSA a BACHATA, nejoblíbenější karibské tance a navíc pod vedením lektorů přímo z Karibiku. Nové kurzy od října na 5 lekcí i na 10 lekcí na Praze 1, Praze 5 a Praze 6. Pro jednotlivce, pro páry, pro úplné začátečníky i pro nejvíce pokročilé. Při včasné registraci SLEVA: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/ * Joy – dancing, new friends and euphoric music. SALSA and BACHATA, the most popular Caribbean dances and moreover under the guidance of instructors directly from the Caribbean. New courses from October for 5 lessons and 10 lessons in Prague 1, Prague 5 and Prague 6. For individuals, for couples, for complete beginners and for the most advanced. DISCOUNT with early registration: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.

🔥 Karibský taneční večer💃🏾🕺🏾 16.9. v Metropoli Zličín 🔥

Srdečně Vás zveme na zítřejší, páteční taneční večer na Letní scéně (Sport zóna) Metropole Zličín, u vstupu č. 3, Řevnická 1, 155 21 Praha – Zličín. Akce začíná otevřenou taneční lekcí 90 min. (300,-Kč) s Rubenem – merengue, bachata, salsa
a reggaeton. Registrací na lekci si zajistíte místo, počet účastníků je omezen. Poté následuje tančírna s volným vstupem pro všechny. Dj Leandro (Dominikánská rep.), taneční animace. Těšíme se na Vás! 🙂 * We cordially invite you to the dance evening tomorrow, Friday at the Summer Scene (Sports Zone) Metropole Zličín, at entrance No. 3, Řevnická 1, 155 21 Prague – Zličín. The event starts with an open dance lesson of 90 min. (CZK 300) with Ruben – merengue, bachata, salsa and reggaeton. By registering for the lesson, you secure a place, the number of participants is limited. This is followed by a dance party with free entry for all. Dj Leandro (Dominican Rep.), dance animation. We look forward to you! 🙂

Začínáme 🧨 v týdnu od 5.9. na Praze 1, Praze 5 a Praze 6 ve 29. taneční sezóně 💃🏾🕺🏾🎉 s kurzy salsy a bachaty.

salsa cubana bachata dominicana in prague

Děkujeme velice za společné moc příjemné chvíle s Vámi u tance a těšíme se na Vás ve 29. taneční sezóně od září. Kurzy kubánské salsy a dominikánské bachaty pro úplné začátečníky i nejvíce pokročilé, pro jednotlivce i pro páry s vyhledávaným lektorem přímo z Karibiku. Registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. * We start in the week of September 5. in Prague 1, Prague 5 and Prague 6 in the 29th dance season with salsa and bachata courses. Thank you very much for the very pleasant moments we shared with you at the dance and we look forward to seeing you in the 29th dance season from September. Cuban salsa and Dominican bachata courses for complete beginners and the most advanced, for individuals and couples with a sought-after instructor directly from the Caribbean. Registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.

Za 4 dny tančíte! 🎉SLEVA 🎆 na intenzivní týden 🤩 se salsou, nebo bachatou nebo s oběma tanci 💃🏾🕺🏾 v srpnu na Praze 5 a Praze 1.

ruben peguero_ruben-dance_salsa_bachata_karibské tance

Při včasné registraci platí SLEVA na intenzivní kurzy po celém světě oblíbených tanců salsy a bachaty. Vyzkoušejte si tance po čtyři dny, od pondělí 15.8. do čtvrtka 18.8.2022 na Praze 5 a Praze 1. Registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/. * In 4 days you will be dancing! DISCOUNT for an intensive week with salsa or bachata or both dances in August. With early registration, a DISCOUNT applies to intensive courses around the world of the popular salsa and bachata dances. Try the dances for four days, from Monday 15.8. until Thursday 18 August 2022 in Prague 5 and Prague 1. Registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/.

Kam dnes večer po práci? 🤔 Na kurz salsy pro úplné začátečníky 😁💃🏾🕺🏾. Léto, hudba, tanec a noví přátelé 🥰🥳.

ruben-dance salsa, bachata, karibské tance kurzy v Praze

Srdečně Vás zveme na letní kurz salsy pro začátečníky na 5 lekcí od čtvrtka 14.7. od 18 do 19 hodin na Malé Straně. Kurz je pro jednotlivce i pro páry. Registrace zde https://www.ruben-dance.cz/produkt/salsa-cubana-1-5-x-60-min-ctvrtek-14-7-praha-5/. * We cordially invite you to the summer salsa course for beginners for 5 lessons from Thursday 14.7. from 6 to 7 p.m. in Malá Strana. The course is for individuals and couples. Registration here https://www.ruben-dance.cz/produkt/salsa-cubana-1-5-x-60-min-ctvrtek-14-7-praha-5/.

Praha 1, 3, 5, 6 a 7 – zde jsme pro Vás s kurzy salsy a bachaty nejen pro začátečníky. Začínáme v týdnu od 12.7., registrace zde …

salsa, bachata a karibské tance pro dospělé i rodiče s ruben dance

I’ve been dancing for a long time and I’m still looking for something more in salsa and bachata. You showed me what. I start from the beginning and enjoy it. ”Prague 1, 3, 5, 6 and 7 – here we are for you with salsa and bachata courses not only for beginners. We start from July 12, registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/