salsa

Radost z nových dovedností 🥳, z hudby 🎵a tance 🕺💃, z nových přátel 🥰. Nové kurzy SALSY 🔥🌴🌞 všech úrovní od 20.3.

Kurzy salsy bachaty praha radost u ruben dance

Nevíte u koho se naučit tančit kubánskou salsu? Naučte se ji u prvního lektora karibských tanců v ČR a mate záruku, ze se ji naučíte. Přijďte a přesvědčte se. Jsme tu pro Vás od r. 1994. Začínáme kurzy salsy v Praze 1, 5 a 6 od úplných začátečníků po nejvíce pokročilé v týdnu od 20.3.. Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/ * The joy of new skills, of music and dance, of new friends. New SALSA courses of all levels from 20.3.. Don’t know where to learn to dance Cuban salsa? Learn it from the first instructor of Caribbean dances in the Czech Republic and you are guaranteed to learn it. Come and see for yourself. We have been here for you since 1994. We start salsa courses in Prague 1, 5 and 6 from complete beginners to the most advanced in the week of 20.3.. Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/.

Vodárenská věž Letná v sobotu 25.2. 🔥🎵 – workshop salsy a bachaty pro začátečníky 💃🏾🕺🏾 na 120 min..

salsa cubana bachata dominicana in prague

Srdečně Vás zveme na sobotní tanec s těmi nejoblíbenějšími karibskými tanci pod vedením vyhledávaného tanečníka a lektora těchto tanců, Rubena Peguera z Dominikánské republiky. Přijďte se pobavit, poslechnout veselou hudbu, zatančit a odreagovat se. Je jedno, zda jste sólo nebo v páru. Vaším tanečním průvodcem jsme tu pro Vás od r. 1994. Registrace zde: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/. * Water Tower Letná on Saturday 21.1. – salsa and bachata workshop for beginners for 120 min.. We cordially invite you to a Saturday dance with the most popular Caribbean dances led by the sought-after dancer and instructor of these dances, Ruben Peguer from the Dominican Republic. Come and have fun, listen to happy music, dance and unwind. It doesn’t matter whether you are solo or in a couple. We have been your dance guide since 1994. Registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/.

Zábava 😃, tanec 🎵🕺💃a noví přátelé 🥰 – aktuálně volná místa na kurzech salsy 🔥🌞a bachaty 🔥🌴od 16.2..

salsa bachata kurzy class praha prague

Kurzy jen na 5 lekcí a volná místa na kurzech pro dámy, pro pány, i pro páry, ve čtvrtek 16.2.. Přijďte si s námi zatančit, jsme tu pro Vás od r. 1994 – záruka kvality. Salsa 1 od 17:15 hod. a Bachata 1 od 19:15 hod., . * Fun 😃, dancing 🎵🕺💃 and new friends – currently available places on salsa 🔥🌞 and bachata courses 🔥🌴. Courses for only 5 lessons and free places on courses for ladies, for gentlemen, and for couples, on Thursday 16.2.. Come and dance with us, we have been here for you since 1994 – quality guarantee.

Začínáme tančit ✨💃🏾🕺🏾 v týdnu od 13.2. na nových kurzech salsy 🔥 a bachaty 🔥, 1. až 8. úrovně.

ruben-dance salsa bachata class prague

Kurzy pro dámy i pány, pro jednotlivce i pro páry, pro úplné začátečníky i pro pokročilé. Čeká Vás zábava, radost a noví přátelé. Jsme na na Praze 1 – Nové Město, Praha 5 – Malá Strana a Praze 6 – Dejvice (Podbaba). Kurzy zahajujeme v týdnu od 13.2.. Rozvrh a registrace zde https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. Těšíme se na Vás. RUBEN-DANCE … Váš taneční průvodce v ČR od r. 1994. * We start dancing ✨💃🏾🕺🏾 in the weeks from 13.2. on new salsa 🔥 and bachata 🔥 courses. Courses for ladies and gentlemen, for individuals and couples, for complete beginners and advanced students. Fun, joy and new friends await you. We are located in Prague 1 – New Town, Prague 5 – Malá Strana and Prague 6 – Dejvice (Podbaba). Schedule and registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/kurzy-cs/. We look forward to you. RUBEN-DANCE … Your dance guide in the Czech Republic since 1994.

Vodárenská věž Letná v sobotu 25.2. – 🔥 workshop salsy a bachaty pro začátečníky 💃🏾🕺 na 120 min..

kubánská salsa a dominikánská bachata v praze

Srdečně Vás zveme na sobotní tanec s těmi nejoblíbenějšími karibskými tanci pod vedením vyhledávaného tanečníka a lektora těchto tanců, Rubena Peguera z Dominikánské republiky. Přijďte se pobavit, poslechnout veselou hudbu, zatančit a odreagovat se. Je jedno, zda jste sólo nebo v páru. Vaším tanečním průvodcem jsme tu pro Vás od r. 1994. Registrace zde: https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/. * Water Tower Letná on Saturday 21.1. – salsa and bachata workshop for beginners for 120 min.. We cordially invite you to a Saturday dance with the most popular Caribbean dances led by the sought-after dancer and instructor of these dances, Ruben Peguer from the Dominican Republic. Come and have fun, listen to happy music, dance and unwind. It doesn’t matter whether you are solo or in a couple. We have been your dance guide since 1994. Registration here https://www.ruben-dance.cz/kategorie-produktu/workshopy-a-akce-cs/.

🔥SLEVA 🔥 při včasné registraci na kurzy Salsy 1 od 4.1. a Bachaty 1 od 5.1. na Malé Straně – Praha 5.

salsa bachata courses prague_salsa bachata kurzy praha

Zůstaňte fit i po svátcích. Sleva při včasné registraci na taneční kurzy pro úplné začátečníky pouze na 5 lekcí na Malé Straně – Praha 5. Salsa 1 od 4.1. https://www.ruben-dance.cz/produkt/salsa-cubana-1-5-x-60-min-utery-4-1-praha-5/. Bachata 1 od 5.1. https://www.ruben-dance.cz/produkt/bachata-1-5-x-60-min-ctvrtek-5-1-praha-5/. Neváhejte a tančete, najdete příjemnou zálibu a mnoho nových přátel. * Stay fit even after the holidays . Discount for early registration for dance courses for complete beginners only for 5 lessons in Malá Strana – Prague 5. Salsa 1 from 4.1.. Bachata 1 from 5.1.. Do not hesitate and dance, you will find a pleasant hobby and many new friends.

Originální dárek k Vánocům 🎄 – poukaz na lekce salsy 🔥 a bachaty 🔥 o víkendu nebo v týdnu na Praze 1, 5, 6 a 7.

salsa cubana bachata dominicana christmas voucher

Vánoční voucher na taneční lekce na veřejném kurzu, víkendovém workshopu nebo na soukromé lekce pro Vaše blízké, pro Vaše přátele či kolegy v práci. Kurzy salsy a bachaty v časovém rozmezí 17 hod. – 21 hod.. Najdete nás na Praze 7 – Letná, Praze 5 – Malá Strana, Praha 1 – Nové Město, Praha 6 – Dejvice. Objednávat můžete zde https://www.ruben-dance.cz/darkovy-poukaz/. * An original gift for Christmas – a voucher for salsa and bachata lessons on the weekend or during the week in Prague 1, 5, 6 and 7. Christmas voucher for dance lessons at a public course, weekend workshop or private lessons for your loved ones, friends or work colleagues. Salsa and bachata courses between 5 p.m. and 9 p.m. You can find us in Prague 7 – Letná, Prague 5 – Malá Strana, Prague 1 – Nové Město, Prague 6 – Dejvice. You can order here https://www.ruben-dance.cz/darkovy-poukaz/.

🧨 SLEVA při včasné registraci na kurzy 🕺 Salsa a Bachata 💃🏾 pro začátečníky i pokročilé 🔥 na Praze 1 v týdnu od 12.12.2022.

Ruben-Dance - kurzy salsy a bachaty od 12.12.2022 na Praze 1

Nevíte jak se večer zabavit? Zkoušíte si tanec v kuchyni? Máme pro Vás zábavu, tanec a nové přátele a navíc pod vedením vyhledávaného tanečníka přímo z Karibiku, Rubena Peguera. Začalo mnoho lidí před Vámi, neostýchejte se. Jsme tu pro Vás už od r. 1994, zkušenosti s výukou máme. Těšíme se na páry i jednotlivce, na úplné začátečníky i na pokročilé. Registrace. * DISCOUNT for early registration for courses 🕺 Salsa and Bachata 💃🏾 for beginners and advanced 🔥 in Prague 1 in the week of 12/12/2022. Don’t know how to have fun in the evening? Trying to dance in the kitchen? We have fun, dancing and new friends for you, and in addition, led by a sought-after dancer straight from the Caribbean, Ruben Peguero. Many people started before you, don’t be shy. We have been here for you since 1994, we have experience in teaching. We welcome couples and individuals, complete beginners and advanced. Registration.